Full-service communicatiebureau

Wat is een website?

Onze alwetende vrienden van Wikipedia beantwoorden deze vraag met: ‘Een website is een verzameling samenhangende webpagina’s met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video’s, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon ‘gehost’ (= letterlijk: ‘geherbergd, onderdak geboden’) worden.’

Dat is allemaal leuk en aardig…

…maar wat houdt dit in? Concreet gezien is een website een klein stukje internet, zoals een straattegel een klein stukje stoep is. Een website kan gemaakt zijn voor een bedrijf, dat op de website informatie toont over zijn producten. Dit kan in tekst en foto’s. Ook individuele personen hebben soms websites, bijvoorbeeld om hun hobby te tonen.

Web 2.0

Er komen steeds meer websites waarop eender wie informatie kan delen, zoals filmpjes of afbeeldingen. Dit zijn socialmediawebsites, welke onderdeel uitmaken van het Web 2.0.

Wil je een website?

Voor iemand die niet in de internetwereld thuis is, kan navigeren door een website soms lastig zijn. De paniek slaat helemaal toe wanneer een leek een eigen website in de lucht moet krijgen. Het is daarom aan te raden om het laten maken van websites over te laten aan een professioneel communicatiebureau. Studio Mier maakt reeds sinds vele jaren websites voor bedrijven, verenigingen en particulieren.